VDE认证 首页 > 服务项目 > 测试认证 > 欧盟 > VDE认证 > 页面

VDE的测试领域

⑴ 电热和电动器具             如:三明治炉          电动工具

⑵ 数据处理及医疗设备         如:电子血压计        数据处理设备

⑶ 灯具及电子产品             如: 灯具             开关

⑷ 电缆及绝缘材料             如:电线              绝缘套管

⑸ 安装器材及控制器件
 
⑹ 电子零部件
 
⑺ EMC测试

上一篇: VDE认证Q&A问答
下一篇: VDE认证标志