PSE认证范围

机械产品

 农业及食品机械: 输送机、粉磨机、包装机等。

 手持式机械: 手持式磨光机、手砂轮等。

 移动作业机械: 推土机、压路机、挖掘机等。

 起重机械: 升降机、卷扬机、起重机等。

 地下作业机械: 采煤机、掘进机、打桩机等。

 木工用电动工具及机床: 刮削机、电铣、抛光机等。

 低电压电器产品:

 家用电器: 真空吸尘器、电熨斗、洗碗机、电炊具、洗衣机、电动剃须刀、电动卷发器、微波炉、电动清扫机、电风扇、电视机、录像机、VCD机、音响等。

 工业用电器: 不间断电源、稳压电源、闭路电视监视警报系统、灯具电光源等。

 个人防护设备:橡胶手套、太阳眼镜、当风镜等。

 简单医疗器械:老花镜、医用担架、手术刀等。

上一篇: PSE认证Q&A问答
下一篇: PSE相关技术信息